Litt om kiropraktikk

Kiropraktikk omfatter undersøkelse, diagnostisering, behandling samt forebygging av lidelser i nerve-muskel- skjelett-systemet. Hovedmålsettingen med kiropraktorbehandling er å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr ”å behandle med hendene”. Kiropraktorenes historie startet for litt over 100 år siden i USA da kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer ( 1845 – 1914) presenterte den første kiropraktiske sykdomsteori ved å sette ryggsøylens funksjon i sammenheng med aktiviteten i nervesystemet.

Norge fikk sin første kiropraktor i 1922, og Norsk Kiropraktorforening ble stiftet 1935 og har i dag over 300 aktive medlemmer.  Profesjonen er i sterk vekst med over 250 studenter under utdanning. Offentlig godkjenning (autorisasjon) av kiropraktorer ble vedtatt av Stortinget i 1988. Kiropraktor er en beskyttet tittel og har status som primærkontakt med selvstendig behandler- og diagnoseansvar innen sitt virkeområde på linje med leger, tannleger og psykologer.

Utdanningen
Kiropraktorutdanningen er normert til fem og et halvt år på universitetsnivå. Utdanningen må foreløpig tas utenlands.  De fleste norske studentene drar til Danmark, England, USA eller Australia.  Etter fullført anerkjent utdanning må kandidater gjennomføre ett års turnustjeneste for å oppnå offentlig godkjenning i Norge. Denne må utføres under veiledning av godkjent kiropraktor.

Ønsker du å vite mer om kiropraktorutdannelsen kontakt Norsk Kiropraktor Forening (NKF) på tlf. 23106490 eller e-post: norkiro@online.no

Du kan også finne masse nyttig informasjon på hjemmesidene til
Kiropraktorforeningen og Kiropraktorgruppen

bestilling