Pasientens rettigheter og muligheterHenvisning
 Du trenger ikke henvisning fra lege for å oppsøke kiropraktor. Prisen og dine rettigheter blir akkurat det samme om du kommer direkte til oss uten henvisning.

Helseforsikring Vi har avtale om direkte fakturering med de fleste forsikringsselskap. Dette gjør det enkelt for deg å bruke din forsikring hos oss. Har du helseforsikring gjennom jobben eller privat kan den dekke deler av eller hele behandlingen.

Henvisning til røntgen, CT, MRKiropraktoren kan henvise deg til røntgen, CT, MR eller andre nødvendige undersøkelser.

Sykmelding
 Kiropraktoren kan sykmelde deg i inntil 12 uker for plager i nervemuskelskjelett systemet. Henvisning til spesialist
 Din kiropraktor kan henvise direkte til spesialist (feks nevrolog, ortoped, reumatolog, psykolog) for plager knyttet til nervemuskelskjelett systemet.

JournalAlle opplysninger om pasienten noteres i elektronisk journal. Denne føres og oppbevares til enhver tid i henhold til de krav som helsemyndighetene stiller til journalføring og taushetsplikt for offentlig godkjent helsepersonell.  Du som pasient har rett til innsyn i journalen din.

Taushetsplikt Kiropraktoren har full taushetsplikt.

Hvem kan besøke en kiropraktor?
Vi behandler mennesker i alle aldre, helt fra nyfødt til ubegrenset alder. Vi behandler også mange gravide.  Vi tilpasser selvsagt teknikker og tilnærmingsmetoder avhengig av pasientens alder, behov og toleransegrense. Barn under 16 år må ha følge av en foresatt.

Økonomisk støtte til behandlingen
Helfo dekker en liten del av utleggene til behandling hos kiropraktor så lenge man har vanlige trygderettigheter i Norge.  Per 1. juli 2016 betaler Helfo kr 140,- av førstegangskonsultasjonen (undersøkelse og behandling) og kr 67,- av de påfølgende behandlingene.  Du betaler kun egenandelen hos kiropraktoren, da refusjonen betales direkte fra Helfo til kiropraktoren.

Det har i senere tid blitt mer og mer vanlig å ha en privat helseforsikring som blant annet dekker et gitt antall kiropraktorbehandlinger i året. I tillegg har stadig flere firma denne forsikringen for sine ansatte.  Det kan lønne seg å høre med arbeidsgiver om en slik avtale foreligger.

Studenter
Vi har gleden av å tilby studentpriser under forutsetning av at gyldig studentbevis forevises.

Linker
Her finner du aktuelle linker til foreninger, forskningssentre, utdanningssteder og tidsskrifter:


bestilling